ป้ายไฟโลโก้ LED อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


ป้ายไฟโลโก้ LED ขนาดใหญ่ ที่ประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดชนิดอื่น ๆ ถึง 80% ส่งเสริมภาพลักษณ์ องค์กรมหาชนทั้งความสวยงาม และการอนุรักษ์พลังงาน