ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


ให้บริการการตบแต่งภายใน ตั้งแต่การออกแบบจนถึงระบบเสียงภาพที่ทันสมัย ที่ใช้ชุดประชุมแบบไร้สาย และระบบควบคุมสั่งงานระบบโสตด้วยจอสัมผัส ของห้องประชุมสำนักงาน