สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


จอ LED สำหรับแสดงภาพกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง