โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ระบบ 3D surround สำหรับหอประชุมใหญ่ เพื่อการชมภาพ สามมิติ ระบบดาราศาสตร์ และระบบเสียงภาพที่ทันสมัยสำหรับห้องประชุมผู้บริหารโรงเรียน