ท้องฟ้าจำลองสระบุรี


ระบบมัลติมีเดียที่ทันสมัย ทั้งห้องฉายภาพประกอบแสงเสียง 4 มิติ และ ห้อง Interactive Display ที่ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จัดแสดง