ศูนย์ฝึกควบคุมการจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย


ระบบจำลองการจราจรทางอากาศและการบินขึ้น-ลงของอากาศยาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ แสดงผลด้วยโปรเจคเตอร์ 8 เครื่องฉายภาพ จำลองเสมือนจริง บนห้องที่เห็น 360 องศาเสมือนหนึ่งกำลังนั่งควบคุมการจราจรทางอากาศ บนหอบังคับการบินจริงๆ